Maratonrettssaken etter at fregatten KNM Helge Ingstad kolliderte med tankskipet Sola TS natt til 8. november 2018, startet mandag i Bergen tinghus.

Der var partene i stor grad enige om de faktiske forholdene, som ble beskrevet på detaljnivå. Men de var uenige om det er vaktsjefen skal klandres, eller om det var feil begått av mange og en systemsvikt som førte til milliardforliset.

– Etter vår vurdering er det tiltaltes uaktsomme navigering som er den utløsende og helt dominerende årsaksfaktoren til at Helge Ingstad kolliderte med Sola TS, sier aktor Benedikte Høgseth.

– Ulykken kunne ha vært unngått hvis de andre involverte hadde gjort som de skulle, sier forsvarer Christian Lundin.

LES OGSÅ: Vaktsjefen på Helge Ingstad nektet straffskyld i retten da tiltalen ble lest opp

Nektet straffskyld

Vaktsjefen er den eneste tiltalte og føler seg uthengt som syndebukk.

– Påtalemyndighetens syn er at tiltalte ikke er gjort til syndebukk, sier Høgseth.

Den 33 år gamle navigatøren jobber fremdeles i Sjøforsvaret. I rettssalen sitter han, iført uniform, sammen med sine forsvarere, advokatene Lundin og Tom Sørum. Han svarte med fast røst «nei» på spørsmålet om han erkjente straffskyld.

– Tilnærmet alt som kunne gå galt, gikk galt samtidig. Tiltalte var bare et lite bidrag i hendelsesforløpet, sier forsvareren.

– Feil i tre systemer

Både på Sola TS, hos sjøtrafikksentralen og på broen til KNM Helge Ingstad ble det begått feil fra flere aktører, mener Lundin.

Han viste til at Sola TS gikk fra kai uten at lanternene var mulig å se, og at det var mangelfull bruk av radar. Samtidig overvåket ikke Fedje sjøtrafikksentral trafikken på en adekvat måte, ifølge forsvareren. På broen til Helge Ingstad ble det begått flere feil vaktsjefen ikke kan lastes for, sier Lundin.

– Det springende punktet er om de feilene han begikk i løpet av få minutter, er nok til at han alene skal bli sittende igjen med det personlige straffansvaret, sier Lundin.

Kritiske minutter

Vaktsjefen tok over ansvaret på broen klokka 3.53 etter en overlevering på rundt ti minutter. Åtte minutter senere smalt det.

I løpet av disse minuttene forsøkte både Sola TS og Fedje sjøtrafikksentral å be mannskapet på Helge Ingstad om å svinge.

Bare et par sekunder før sammenstøtet ga sjøtrafikksentralen denne meldingen til Helge Ingstad: «Det blir kollisjon, det der».

I retten kom det fram at utkikksposten på styrbord side på Helge Ingstad var ubemannet fra 3.41 fram til to minutter før kollisjonen på grunn av spisepause. Dette er i strid med regelverket, som sier at den alltid skal være bemannet.

– Logisk og nøktern

Høgseth sa at vaktsjefen ikke tok i bruk navigasjonshjelpemidler eller senket farten selv når det hadde kommet flere signaler om alvorlig fare for kollisjon.

– Tiltalen er en logisk og nøktern konsekvens av at han handlet i strid med godt sjømannskap, sa Høgseth.

Aktor mener at vaktsjefens handlinger ikke er resultat av systemsvikt, men av selvstendige vurderinger han gjorde.

Lundin påpeker imidlertid at Sola TS ikke varslet om fare for kollisjon, men bare ba Helge Ingstad svinge uten å oppgi grunn. Samtidig har granskningen ført til endringer på broen for å unngå at lignende feil kan skje igjen. Dette mener Lundin viser at det var en systemfeil.

– Fare for liv

Aktor sa at det var fare for liv da KNM Helge Ingstad forliste midt på natta med et mannskap på 137.

– De la seg i trygghet og ble revet ut av søvnen i et kaos av gnister og vanninntrengning, sa Høgseth.

Aktoratet vil i løpet av rettssaken bruke tid på å få fram nettopp dette.

– Vi skal høre forklaringene deres. Vi tror dette er noe som i liten grad har kommet fram i mediene. De var i akutt livsfare, det er sånn de oppfattet det, sier Magne Kvammen Sylta, som også er aktor i saken.

Høgseth viste også til at staten ved Forsvaret har akseptert et forelegg.

– Det ligger implisitt i det en akseptering av at en eller flere på broen har opptrådt uaktsomt i sammenstøtet med Sola TS, sa Høgseth.