Se for deg at du har en viktig jobb. Det du jobber med utgjør en forskjell for syke mennesker som er på sykehuset for å få hjelp.

Se så for deg at du ikke jobber fullt ved sykehuset. Kanskje du ikke får en full stilling, kanskje du studerer ved siden av eller har en krevende hjemmesituasjon som gjør at du ikke jobber fullt.

Synes du det hadde vært rettferdig om du da ikke fikk pensjon på grunn av stillingsbrøken din? Slik er situasjonen for over 10.000 fagarbeidere ved norske sykehus i dag. Et flertall av dem er kvinner.

Nå streiker LOs og YS' medlemmer ved flere sykehus i hele landet. De kjemper for noe helt grunnleggende: når vi jobber, så kvalifiserer vi til å få pensjon. Dette er et likestillingskrav, og det er et krav for å utjevne økonomiske forskjeller.

Kostnadene ved å innføre pensjon fra første krone er beregnet å ligge på 0,1 % av samlede lønnsutgifter for helseforetakene. Det burde være meget overkommelig for helsetoppene, som selv tjener langt over millionen i året.

Rødt Vestfold og Telemark gir LO og YS sin fulle støtte til streiken! Denne streiken er en viktig kamp for et mer rettferdig samfunn.