Fullstendig inntektskollaps for Frank Løke

Av

Etter et sterkt 2018 falt inntekten kraftig.