Jeg er enig med Cathrine Andersen i hennes tordentale - ikke ødelegg sjøfronten med blokker. Stopp den skandalen som blir hvis planutvalget går videre med ryggen til problemet.

Fylkesveien må vekk fra kaikanten, og vi må utvikle en åpen sjøfront.

Jeg er ikke imot utbedring og forskjønning av området, men blokker her totalødelegger åpen sjøfront sett fra området innenfor.

Planen er og blir en skandale hvis ...

Det er Sandefjords innbyggere det gjelder, og besøkende som kommer sjøveien.