Det er noe merkelig og paradoksalt, synes jeg, at i vårt velregulerte og skadeforebyggende samfunn kan sprengstoff fritt slippes løs blant vanlige folk. Ellers i samfunnet kreves det skolering og autorisasjon for å drive med det meste som er forbundet med risiko.

Etter hver nyttårsnatt blir det meldt om til dels store og varige skader på personer og eiendom, foruten at det på forhånd påpekes grundig hvilke lidelser dyr påføres under eksplosjonene. Likevel er det ingen nasjonal, regional eller lokal myndighetsinstans som tar til orde for forbud eller restriksjoner. Kan grunnen være at det er for politisk risikabelt å ta morosakene fra voksne folk?

La meg stille et relevant motspørsmål: Finnes det et miljøvennlig, stillferdig, dyrevennlig, menneskevennlig og brannsikkert alternativ til fyrverkeriet? Og samtidig et som oppfyller etiske og estetiske hensyn.

Det vil si som ikke virker voldsomt og miljøskadelig, men som isteden skaper noe vakkert, høytidsstemt og samlende?

Det finnes, og jeg har sett flere eksempler på internett. Det dreier seg om bruk av et stort antall lysende droner som er programmert til å fly i formasjoner som danner skiftende mønstre og figurer på himmelen. Før jul var det nissefigurer, reinsdyr, snømann og juletre med stjerne på himmelen over en by i USA, der flokker av mennesker i alle aldre sto på bakken og kommenterte med undring og gledesrop de skiftende figurene og inntrykkene. Bortsett fra det var den svake summingen fra dronene den eneste lyden.

Som enda et alternativ bør jeg nevne video-lysshow, som Hamar by har vært flinke til å fornøye og begeistre sine innbyggere med før jul de siste årene. Der brukes domkirkens frontvegg som «lerret» for visning av fantastiske skiftende motiver knyttet til julen. Vakkert, fredsommelig og stemningsskapende. Eksplosjonsfritt samt dyre- og miljøvennlig. Initiativ til noe lignende i Sandefjord kan gjerne komme fra rådhuset. Ønskes eksempler, ta kontakt.