Skal det også før kommende nyttårsaften tillates salg av fyrverkeri til privatpersoner? Med de skadevirkningene og ulempene uvettig oppskyting fører med seg, er det grunn til å debattere spørsmålet.

Det er den enkelte kommune, og dermed dens politikere, som må ta stilling til forbud eller tillatelse. De samme politikere kan dermed beslutte at fyrverkeri skal begrenses til det kommunen har herredømme over, nemlig det som foregår i profesjonell pyroteknisk regi.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har lovregler for handel med og bruk av fyrverkeri. I paragraf 9-1 står det bl.a.: «Tillatelse til handel skal ikke gis hvis virksomheten antas å ville føre til vesentlige ulemper for opprettholdelsen av den alminnelige orden og sikkerhet.»

Det kan neppe herske tvil om at øye- og brannskader på personer, brann på bygninger og verdier, samt bevisst rakettskyting mot folkeansamlinger er ulemper som har med sikkerhet å gjøre.

Derfor er det merkelig og ansvarsløst at man i samfunn med høy risikobevissthet slipper eksplosivene løs blant personer som hverken i edru eller beruset tilstand evner å omgås slike gjenstander.

Om noen skulle betvile de påtalte skadevirkningene på mennesker, vil overlege Nils Bull ved Haukeland kunne dokumentere varig synsødeleggende øyeskader. En annen betydelig ulempe i et samfunn som sies å bry seg om dyrevelferd, er eksplosjonenes skremmende virkning på dyr.

Og den begrenses ikke til noen minutter rundt midnatt, men starter tidlig ettermiddag og vedvarer utover natten og til dels neste dag. Også jeg kan begeistres av fyrverkeriets dekorative lys- og fargevirkninger på nattehimmelen, men denne stråleglansen mener jeg bør arrangeres i organisert form og med profesjonell hjelp.

Så kan eiere av husdyr og kjæledyr forholde seg til et steds- og tidsbegrenset fyrverkeri.