Gang- og sykkelvei til over 14 millioner er ferdig: – Nå blir det tryggere her

Trafikksikkerheten for myke trafikanter er vesentlig forbedret i Framnesområdet.