Verden står i en kritisk klimasituasjon, og verdens energi behov er økende. Er det en måte Norge kan omstille oss bort fra olje og mot grønnere energi, samtidig som vi beholder vår gode økonomi?

På den ene siden har ny Russisk aggresjon ført til ønsket om uavhengighet fra Russisk energi. Vi trenger også mer energi fordi en stor andel mennesker i verden, er på vei ut av ekstrem fattigdom og trenger tilgang til billig energi. Samtidig får også verden et høyre energibehov på grunn av stadig raskere teknologiske fremskritt.

På den andre siden blir verden varmere, og faretegnene har aldri vært tydeligere på at det trengs å ta drastiske steg for å bekjempe de potensielt katastrofale konsekvensene global oppvarming bringer.

Så finnes det en måte å skape billig og pålitelig energi, som også er fornybar og miljøvennlig?

Ja, og heldigvis står Norge i en unik posisjon til å best dra nytte av en ekstremt lovende energi kilde.

Geotermisk energi

Geotermisk varme energi blir skapt ved å borre etter grunnvarme for å koke en væske som deretter driver en turbin som genererer strøm.

For å få tilgang til denne varmen må det borres ned i bakken. Og Norge er verdens ledene eksperter i brønnboring.

Her ligger muligheten vår. Istedenfor å avvikle oljeindustrien, kan vi begynne å borre etter varme istedenfor olje.

Om vi bruker infrastrukturen til oljeindustrien, arbeidskraften, teknologien og kompetansen Norge har i brønnboring, kan vi starte en ny energiindustri på ryggen av vår gamle.

Vi vil kunne spare utrolige kostnader. Samtidig som vi lager en ny inntektskilde for Norge.

Dette er måten vi kan kombinere miljøvennlige valg og gode økonomiske valg.

Et naboland som har omfavnet geotermisk energi.

Island har nå i flere år vært verdensledende i geotermisk energi, hvor det nå produserer så mye som 66% av all energien Island bruker.

Island er heldige når det gjelder geotermisk varme energi. Siden det er mye vulkansk aktivitet på Island, gjør dette at den geotermiske energien ligger nær overflaten og er svært lett å dra nytte av.

Norge har ikke like lett tilgang til geotermisk varme, men vi har erfaringen og industrien til å borre etter det.

Norges ansvar

På grunn av de åpenbare katastrofale konsekvensene av å fortsette å skape energien vår med fossile brennstoff, må vi se til andre alternative energi kilder for å takle global oppvarming.

Norge, en energi eksportør som har grodd rikt på salg av olje, har et spesifikt stort ansvar overfor verden til å ta gode valg for fremtidige generasjoner. Hyppig forskning og utvikling av Geotermisk energi må derfor bli prioritert. Siden Norge har en nasjonal oljeindustri, har vi muligheten til å ta dette valget og iverksette det raskt.

Ikke første gang Norge tar et klokt valg for fremtidige generasjoner.

Siden vi først oppdaget olje i Nordsjøen i 1969 har Olje vært Norges hovedinntektskilde. Etter Statoil ble etablert, gjorde Norges politikere et svært klokt og beundringsverdig valg ved å spare brorparten av oljeinntektene til fremtidige generasjoner av nordmenn gjennom oljefondet. Et langsiktig valg er alltid beundringsverdig i politikken.

Nå er det vår tur til å ta et langsiktig valg, å tenke på hva som vil være best for de neste generasjonene.

Så la oss velge den mest effektive, lønnsomme og etiske måten Norge kan skifte til fornybar energi. Nemlig ved å omstille en allerede eksisterende brønnboreindustri som nåværende fokuserer på oljeboring, til en industri som borer etter grunnvarme.

På denne måten vil vi slippe og starte en ny energi sektor, vi vil kunne redde mange arbeidsplasser som er i oljesektoren, og vi vil kunne bygge på vår allerede eksisterende ekspertise innenfor brønnboring.

La oss stå sammen å spre ordet om Geotermisk varme energi.

Norge har vært svært heldig med funnet av olje, nå har vi igjen muligheten til å potensielt kapitalisere på vår avanserte olje teknologi ved å bruke den til å starte det neste energi kapittelet i Norges historie.

Om vi ønsker å ta både miljøvennlige valg og kloke økonomiske valg, virker geotermisk energi som et fantastisk alternativ.