Gjeldsveksten økte i juli

Av

Veksten i låneopptakene her i landet økte med 4,6 prosent i juli – opp fra 4,5 prosent i juni.

DEL

Ved utgangen av juli var publikums innenlandske lånegjeld på 6.196 milliarder kroner. Av dette utgjorde husholdningenes gjeld 3.725 milliarder kroner, viser kredittindikatoren K2, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

Den samlede tolvmånedersveksten i lånegjeld var 4,6 prosent fram til utgangen av juli, opp fra 4,4 prosent måneden før.

Publikums samlede lånegjeld, inkludert utenlandsgjelden (K3), var på 7.775 milliarder kroner ved utgangen av 2. kvartal i år. Utenlandsk lånegjeld utgjorde 1.574 milliarder kroner.

– Det er første gang siden november 2019 at gjeldsveksten øker, og det må ses i sammenheng med at boligmarkedet får et løft av tidenes laveste renter. Vi kan konstatere at boligmarkedet er motsyklisk i 2020, slik det var i 2016, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Geving forventer at økt boligomsetning og sterkere prisvekst vil bli etterfulgt av sterkere gjeldsvekst.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken