Det finnes en rekke grep du kan gjøre før nyttår for å bedre din økonomi. Små tiltak du kanskje har tenkt å gjøre uansett, kan gi ekstra gevinst om du gjør det før nyttår.

Forbrukerøkonom i Nordea, Derya Incedursun, tipser om flere konkrete tiltak som kan gi deg mest mulig skattefri inntjening før et nytt år starter.

– Det er en del ting som fort kan gå i glemmeboken, men som det er lurt å være litt oppmerksom på mot slutten av året. Små grep kan gi store utslag, sier hun til Nettavisen.

Incedursun sier det er en del viktige detaljer det er greit å ha kontroll på, som kan utgjøre en forskjell i folks økonomi.

– Det er greit å vite hvilke lover og regler som gjelder, være litt oppmerksom og skjønne hvordan du kan utnytte fordelene slik at du kan spare penger. Det kan være enkle ting som gjør at du får mer penger på kontoen, sier hun.

Lønnsomme skattegrep du kan gjøre nå

1. Fyll opp BSU-kontoen

Skal du spare i BSU (Boligsparing for ungdom) må du sikre at sparebeløpet ditt står inne på konto innen fristen. Bankene har ulike frister for når pengene skal være registrert på konto. Normalt pleier dette å være 31. desember eller noen dager før årsskiftte. Se din banks nettside for konkret dato.

BSU er perfekt for deg under 34 år som har skattbar inntekt og som ikke har kjøpt bolig ennå. Alt du sparer på BSU må du bruke til boligrelaterte formål. Du kan maksimalt spare 27.500 kroner i året, og du får igjen 20 prosent i skattefradrag.

Dette betyr at du kan oppnå en skattefordel på inntil 5500 kroner om du klarer å fylle opp BSU-kvoten før nyttår. Har du plass igjen på BSU-kontoen, og samtidig har penger til overs, kan det dermed være lurt å fylle opp nå.

2. Selge aksjer med tap

Har du tapt penger på aksjer som ikke er plassert på en aksjesparekonto (ASK), og du ønsker å selge disse i nær fremtid, kan du gjøre dette før nyttår og få 31,68 prosent i skattefradrag på tapet på neste års skattemelding.

Samtidig er det greit å være oppmerksom på at regjerningen har varslet at skattesatsen på aksjeinntekter – og dermed også skatteeffekten av tapsfradraget – vil øke til 35,2 prosent neste år. Skatteeffekten av å realisere et aksjetap blir da større hvis du venter til neste år. Ulempen er at du da først får glede av skattefradraget ved ligningen i 2023.

3. Spar formueskatt

Hvis nettoformuen din er over fribeløpet på 1,5 millioner kroner – 3 millioner kroner for ektefeller – må du betale formueskatt. Har du planer om å gi gaver eller forskudd på arv til barn i nær fremtid, kan det dermed være lurt å gjøre det før nyttår. Skattesatsen på formueskatt er 0,85 prosent.

Vær oppmerksom på at barna må være over 17 år for å få eget fribeløp for formuesskatt, ellers lignes de sammen med foreldrene. Husk også på at stipend fra Lånekassen fases gradvis ut hvis barn har nettoformue over 444.300 kroner.

4. Be om utsettelse av utbetalinger

Har du provisjon eller bonus til gode som skal utbetales i år, men er nær ved å passere grensen for trinnskatt, kan det lønne seg å utsette utbetalingen til neste år.

Grensen for trinnskatt 3 og 4 er i år på henholdsvis 651.250 og 1021.550 kroner. Hvis du risikerer å gå over disse beløpene med en siste utbetaling i desember og du forventer lavere inntekt i 2022, kan du be om utsettelse av utbetalingen til over nyttår, dersom det er mulig.

5. IPS

IPS er individuell pensjonssparing med skattefordeler. Du kan sett inn et sparebeløp på opptil 40.000 kroner i året, og 22 prosent av alt du sparer får du igjen på skatten. Ordningen kan sammenlignes med BSU, men vær klar over at når du pensjonerer deg, må du skatte av hver utbetaling. Til gjengjeld betaler du med IPS ingen formueskatt eller skatt på avkastningen i spareperioden.

Fra 2022 endres IPS-reglene. Maksimalt årlig sparebeløp reduseres fra 40.000 kroner til 15.000 kroner. Dermed senkes også den årlige skattefordelen fra opptil 8800 kroner til 3300 kroner. Det kan derfor være ekstra lurt å spare det du kan i IPS i år. Det gir mer pensjon, og lavere skatt til våren. Har du ikke spart opp 40.000 i IPS-kontoen, og samtidig har penger til overs kan det dermed være lurt å fylle opp nå.

Som med BSU har IPS vanligvis frist 31. desember eller noen dager før årsskifte. Se din banks nettside for konkret dato.

6. Skattefradrag for gaver

Har du tenkt å gi pengegaver til frivillige organisasjoner kan det være lurt å gjøre det nå før nyttår, så får du skattefradrag i neste års skatteoppgjør.

Gaver til frivillige organisasjoner er fradragsberettiget, og i år er maksimalt beløp for fradrag 50.000 kroner. For å få fratrekk må summen utgjøre minimum 500 kroner per organisasjon per år.

Vær oppmerksom på at fradragsordningen ikke gjelder gaver til alle organisasjoner. På Skatteetatens nettside finner du en oversikt over hvilke norske og utenlandske organisasjoner som er omfattet av ordningen.

Du får 22 prosent skattefradrag på beløpet. Det vil si at hvis du gir 50.000 kroner, koster gavene deg egentlig bare 39.000 kroner.

7. Fyll opp frikortet

Fra det året du fyller 13 år, kan du få et frikort (et skattekort som viser at arbeidsgiver ikke skal trekke skatt) dersom du tjener 60.000 kroner eller mindre i løpet av året. Har du ikke fylt opp frikortet, kan du fortsatt tjene flere skattefrie kroner før årsskifte.

8. Jobb skattefritt

Selv om du har tjent over frikortgrensa kan du tjene skattefrie kroner på småjobber. På oppdrag hos privatpersoner kan du tjene inntil 6000 kroner i året skattefritt – dersom du ikke er næringsdrivende og arbeidet utføres i oppdragsgivers eget hjem eller hytte. Dette betyr at du kan ha flere oppdrag hos forskjellige oppdragsgivere og tjene inntil 6000 kroner skattefritt hos hver av dem.

Rundt årsskiftet kan du også dele opp en større jobb hos en privatperson i to, slik at du får utbetalt 6000 før nyttår og 6000 etter nyttår.

For arbeidsoppdrag som ikke er i arbeidsgivers hjem, er grensen for skattefri lønn 1000 kroner per år per oppdragsgiver.

Du kan dermed utføre flere enkeltoppdrag som er under disse beløpsgrensene, fra forskjellige oppdragsgivere, og unngå skatt. Skatteetaten opplyser samtidig at dersom du utfører mange slike ulike oppdrag, kan dette bli vurdert som virksomhet.