Gjorde om på oppvarmingssystemet i siste liten, uten å informere kjøperne - nå tar borettslaget saken til retten: – Vi finner oss ikke i det

PROVOSERT:  – Vi finner oss ikke i at utbygger gjør sånne forandringer. Rett skal være rett, sier Frank Kittilsen (t.v.) og Ken Gullager Hansen i styret i Mo Terrasse borettslag 16. I bakgrunnen Christensen Moe-gården, der det er planlagt flere leilighetsbygg.

PROVOSERT: – Vi finner oss ikke i at utbygger gjør sånne forandringer. Rett skal være rett, sier Frank Kittilsen (t.v.) og Ken Gullager Hansen i styret i Mo Terrasse borettslag 16. I bakgrunnen Christensen Moe-gården, der det er planlagt flere leilighetsbygg. Foto:

Beboerne i Mo Terrasse har fra dag én irritert seg over oppvarmingen som ikke ble som forespeilet. Nå er tålmodigheten med Inter Eiendom AS slutt. Og saken havner i retten.

DEL

Hovedforhandling i den sivile tvisten er i Vestfold tingrett berammet til 8. september. Det er satt av tre dager til rettssaken.

Krever det som først var planlagt

Påstanden fra Ketil Krohn Venås i Advokatfirmaet SGB Storløkken AS i Oslo på vegne av borettslaget er at «Inter Eiendom dømmes til å utbedre varmeanlegget ved å etablere et varmepumpeanlegg med energibrønner som energikilde, i tråd med det avtalte».

Subsidiært kreves utbygger for prisavslag og erstatning «fastsatt etter rettens skjønn».

I begge tilfellene mener Krohn Venås at Inter Eiendom bør dømmes til å betale sakens kostnader.

Oslo-advokat Øyvind Sletten krever på vegne av Inter Eiendom at de frifinnes.

Åpen for rettsmekling

17. april deltok partenes advokater i et digitalt planleggingsmøte med tingretten om mangelkravene ved eiendomskjøpet.

Mangellista og argumentasjonen fra partene ble gjennomgått.

STRIDSSPØRSMÅLET: Slik ser anlegget på taket ut fra bakken nedenfor den ene av de to blokkene i Mo Terrasse.

STRIDSSPØRSMÅLET: Slik ser anlegget på taket ut fra bakken nedenfor den ene av de to blokkene i Mo Terrasse. Foto:

I samtalene kom det fram at saksøker er innstilt på rettsmekling.

Utbygger gjorde om

I det første prospektet, som flesteparten av de 26 borettshaverne kjøpte på, sto det at oppvarming av leilighetene skulle skje fra energibrønner under bygget.

Men da innflyttingen startet, oppdaget kjøperne at utbygger hadde ombestemt seg, og anlagt varmepumper på taket i stedet.

Beboerne ser på bergvarme som stabilt og vedlikeholdsvennlig.

Luft til vann er en dårligere løsning enn energibrønner i bakken, fordi levetida for varmepumpene er kortere, og vedlikeholdet er dyrere, mener de.

Den årlige differansen skal ifølge borettslagets sakkyndige Siv.ing. Øyvind Stokke AS i Tønsberg være på 30.000 kroner.

Forundring på årsmøte

På den første generalforsamlingen i Hvidtgården reiste én av naboene seg, og spurte om noen visste hva de tre boksene på taket var for noe.

TIL RETTSSAK:  – Vi har trua, sier Ken Gullager Hansen i Mo Terrasse borettslag 16. Han har vært styreleder siden starten, og har jobbet med tvisten i flere år.

TIL RETTSSAK: – Vi har trua, sier Ken Gullager Hansen i Mo Terrasse borettslag 16. Han har vært styreleder siden starten, og har jobbet med tvisten i flere år. Foto:

Folk ristet uforstående på hodet.

– Først da gikk det opp for dem at de detaljerte forbeholdene i prospektet hadde fått uante konsekvenser, forteller Ken Gullager Hansen og Frank Kittilsen.

Sammen med Jan Kristoffersen, Hildegunn Stormyhr Andreassen og Bjørn Erik Jensen utgjør de to styret i borettslaget. Gullager Hansen har hatt ledervervet siden 2017.

Alle står bak

Beslutningen om å gå til rettssak mot Inter Eiendom har hundre prosent oppslutning i borettslaget.

– Vi kjøpte et miljøvennlig og grønt konsept. Nå er det blitt mindre grønt. Det er blitt en prinsippsak for oss. Vi finner oss ikke i det. Rett skal være rett, sier Gullager Hansen og Kittilsen.

Tap kan koste dem dyrt

Styret har allerede pådratt seg 100.000 kroner i advokatkostnader. Og mer blir det.

FORBEHOLD: I det opprinnelige prospektet tas det omfattende og detaljerte forbehold om mulige endringer i boligprosjektet på Mo.

FORBEHOLD: I det opprinnelige prospektet tas det omfattende og detaljerte forbehold om mulige endringer i boligprosjektet på Mo.

Årsbudsjettet er på 2,2 millioner kroner.

I verste fall risikerer de å tape nærmere en fjerdedel av dette.

Men det mener de kampen er verdt.

LES OGSÅ: Nå er alle leilighetene i dette nybygget revet vekk

– Vi har trua, sier Gullager Hansen og Kittilsen.

– To gode grunner

Advokat Øyvind Sletten er prosessfullmektig for Inter Eiendom AS i Larvik.

MO TERRASSE BORETTSLAG 16: Samtlige 26 eiere står bak søksmålet mot Inter Eiendom AS.

MO TERRASSE BORETTSLAG 16: Samtlige 26 eiere står bak søksmålet mot Inter Eiendom AS. Foto:

Han ønsker ikke å prosedere saken i mediene, men bemerker et par faktiske forhold knyttet til oppvarmingssystemet:

– For det første: Utbygger valgte av mange årsaker, ikke minst geotekniske forhold, å endre måten å gjøre dette på. Endringen som ble gjort under detaljprosjekteringen, er med andre ord faglig/teknisk godt begrunnet. For det andre: Begge parter er skjønt enige om at dagens oppvarmingssystem fungerer utmerket, og at også dette systemet har god driftsøkonomi, sier Sletten.

Krever frifinnelse

Han understreker at det fortsatt er snakk om et varmepumpesystem, men en annen type enn det som var forespeilet i det første prospektet.

PÅ TAKET: Dette er de tre varmepumpene som kom i stedet for det planlagte bergvarmeanlegget.

PÅ TAKET: Dette er de tre varmepumpene som kom i stedet for det planlagte bergvarmeanlegget. Foto:

– Det ble senere justert i prospektet, slik at informasjonen da ble korrekt, sier Sletten.

Utover den nevnte tekniske begrunnelsen mener han for øvrig det vil være en meningsløs bruk av ressurser å demontere dagens varmepumpesystem på taket, og bygge nytt i bakken.

Inter Eiendom AS har lagt ned påstand om frifinnelse i saken.

Artikkeltags