FrP-lederen har rett, mener vi i AP. Tallenes tale er klare. Hvordan vi har det i Sandefjord beskriver den såkalte levekårsundersøkelsen.

Vår kommune ligger under landsgjennomsnittet på 14 av 34 sentrale spørsmål. Ung data-undersøkelsene de siste årene er heller ikke hyggelig lesning for unge i Sandefjord kommune.

Psykiske lidelser øker dramatisk blant tenåringene våre siden rundt 2010. Seks av ti jenter rapporterer om mental uhelse. To av ti gutter sier det samme. Og tallene øker faretruende i koronatida rapporteres det fra forskjellige spesialister innen forebyggende helsetiltak for unge i vår region.

LES OGSÅ: Reagerer på ordførerens ord om ungdommen: – Det er generaliserende og stigmatiserende

Depresjoner, spiseforstyrrelser, ensomhet, angst og at det slettes ikke er så enkelt å leve som ungdom, går igjen i mange av svarene til sandefjordungdommen.

Legger vi til ulike reportasjer fra Sandefjords Blad denne våren om barn og unge som selger narkotika til andre ungdommer i regionen vår, bekrefter det tendensen i ulike undersøkelser.

Kulturindeksen for Sandefjord er heller ikke så hyggelig lesning. Vi ligger på 219. plass av 350 kommuner i Norge når det gjelder hvor mye kommunen bruker av ressurser til ulike kulturtiltak. Innen idretten er ressursbruken fem prosent lavere enn landsgjennomsnittet.

Hva kommer dette av, er naturlig å spørre om. To faktorer peker seg ut slik jeg vurderer det. Sandefjord kommune er en kommune med store forskjeller mellom rike og fattige.

LES OGSÅ: – Foreldrene har hovedansvaret

Nærmere en av fem familier lever under fattigdomsgrensen viser statistikker. Å legge inn ekstra ressurser der det trengs, virker ofte særs vanskelig å få til for de som har den politiske makten i kommunen vår. Sandefjordskolens prioritering av målstyring hvor mestring av teorifag vektlegges i mye større grad enn praktiske og estetiske fag de siste femten årene, ser vi resultatene av nå.

Læreplanmål er viktigere enn alt annet. GAIA-prosjektet for eksempel som var et godt samarbeid mellom barne- og ungdomsskolene i Sandefjord og SVGS, ble skrotet for ti år siden.

På GAIA-dagene ble tegning, kunst, musikk, dans, drama, formgivingsfag og en rekke miljøprosjekter vektlagt. Og samarbeid på tvers av alder og skole.

LES OGSÅ: – Vi må tørre å kalle det menneskehandel

Kreativiteten til barn og unge ble utfordret. Miljøvernarbeid gikk igjen i de aller fleste tverrfaglige prosjektene. Barn og unges framtid må prioriteres. Ulike folkehelsetiltak hvor livsmestring er sentralt, er viktig for at barn og unge skal få bedre oppvekstvilkår uansett fra hvilken familie de kommer fra.

Fritidstilbudene i alle de tre «gamle» kommunene må få gode nok ressursmuligheter fra oss politikere. Stokke ungdomsklubb for eksempel har på to-tre år bygd opp et imponerende ungdomsmiljø med ulike aktiviteter.

Men det haster å få på plass mer penger for å nå målene. Entusiastene bak Napern har klare målsettinger, men de mangler også ressurser for å få realisert alle planene og behovene. Ny kulturskole og nytt bibliotek som satser på at barn og unge skal få steder hvor de kan dyrke hobbyene sine, er også noe Sandefjord Arbeiderparti vil bruke penger på.

Glansbildet om at alt er så bra i Sandefjord slår sprekker jo dypere vi dukker inn i alle utfordringene barn og unge har det i dag.