Gå til sidens hovedinnhold

God politikk for gründere i hele landet

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Arbeidsplasser skapes lokalt. Derfor bør alle lokalsamfunn ha egen plan for nyskaping og flere bedriftsetableringer. Kommunene bør hjelpe til å ta grep ved å etablere egne strategier for gründerskap.

I regjering har Venstre styrket pensjonssparingen, skaffet bedre vilkår for sykelønn og rett til arbeidsavklaringspenger. Også næringshagene og Innovasjon Norge er styrket med Venstre i regjering. Vi har også etablert en rekke såkornfond og pre-såkornfond som gir bedre tilgang på risikokapital, og som skal investere i nyskapende ideer over hele landet.
Venstre mener at en lokal gründerstrategi må omfatte alle sektorer, og den må omfatte tiltak som sikrer kompetanse, kapital og infrastruktur. Strategien må ta utgangspunkt i lokalsamfunnet og mulighetene som allerede finnes. Den bør også ta inn over seg de mulighetene som kommer med større regioner og ha en sterkere, regional hånd på virkemidlene for næringsutvikling. 

Nyskapte bedrifter står for to tredeler av all jobbskaping i privat sektor. Rapporter viser at ansatte i små bedrifter skaper mye større verdier enn de tilsvarende tallene i større bedrifter. For kommuner som er opptatt av å legge til rette for økt jobbskaping, er derfor gründersatsing et viktig sted å begynne.

Vi må også skape kultur for innovasjon og nyskaping gjennom entreprenørskap i skolen. Videre trenger vi tett samhandling mellom offentlige aktører og næringsliv for å forstå utfordringene. Ikke minst trenger vi en enda bredere kopling til ulike utdanningsinstitusjoner i regionen vår.

Venstres modell for god gründerstrategi for Vestfold og Telemark omfatter blant annet:

•Styrking av nettverk mellom gründere og lokale næringslivsledere.

•Samlet rådgiving og tjenester for gründere i én kommunal enhet/etat.

•Oppmuntre til at kommunene gir flere oppdrag til sosiale entreprenører.

•Legge til rette for utveksling mellom gründerforetak og kommunalt ansatte.

•Inkludere gründerskap på alle skoletrinn, med plan utarbeidet i samarbeid med lokalt næringsliv.

•Bruke statlige ordninger som Ungt Entreprenørskap for å fremme entreprenørskap blant unge.

Hver uke leser jeg kunngjøringene fra næringslivet i Næringslivsloggen. Her blir vi orientert om fusjoner, flyttinger av bedrifter, nye styrer og ikke minst om nyregistreringer. Vi leser om nyetablerte bedrifter, hva de driver, hvem som er daglig leder og om egenkapitalen.

Tenk om jeg kunne lese enda flere solskinnshistorier fordi Venstres gründersatsing ble omfavnet av alle de andre partiene også!

Kommentarer til denne saken