Psykisk helse er noe vi alle har, og noe de fleste tar for gitt. Det kan vi ikke gjøre lengre. Fordi halvparten av Norges befolkning vil i løpet av livet oppleve å ha en psykisk uhelse, og under koronapandemien har allerede eksisterende problemer vokst seg enda større. Unge mennesker sitter alene i små hybler, enslige kan gå uker uten å møte et eneste menneske, og den vanlige, daglige kontakten med andre er så godt som borte. I en tid da aktivitet med andre mennesker ikke er mulig, er veien til en god psykisk helse enda vanskeligere enn vanlig. Dette er et av de største samfunnsproblemene vi står ovenfor, og vi er nødt til å gjøre noe. Vi må snakke mer om psykisk helse.

For å kunne gjøre noe som helst med folks psykiske helse, må vi tørre å snakke om det. Det er nødvendig at vi bryter ned stigmaer, tabuer og fordommer. En vanlig misforståelse går på hva nettopp «psykisk helse» er. Det er jo rett og slett bare hvordan vi har det. Det kan altså være enten bra eller dårlig, og det er uendelig mange ulike måter en dårlig psykisk helse kan se ut. Når halvparten av Norges befolkning vil føle på psykisk uhelse i løpet av livet, er det like mange ulike måter det oppleves. Ingenting er likt, og dermed er heller ikke løsningen lik. Det vi riktignok vet, er at forebyggende arbeid og målrettede tiltak trengs.

De unge er fremtiden, derfor må vi ta vare på deres psykiske helse. Det er viktig at vi øremerker midler som skal gå til tverrfaglige skolehelsetjenester og helsestasjoner. Vi må gjøre helsesykepleiere mer tilgjengelig, og det må integreres kunnskap om psykisk helse i skolefag. Sistnevnte fremmet Arbeiderpartiet i 2015 som et forslag i Stortinget, men ble stemt ned av Høyre og FrP. Arbeiderpartiet vil tilrettelegge for at unge skal kunne gå til legen og snakke med dem når de føler behovet for det, blant annet ved å fjerne egenandelskravet for 16- og 17-åringer hos fastlegen.

Det holder dessverre ikke bare å prate om psykisk helse., Behovet er stort for målrettede tiltak som vil hindre at en større del av befolkningen skal oppleve psykisk uhelse. Derfor vil Arbeiderpartiet ansette flere psykologer i kommunene. Det sikrer tilbud over hele landet, til mange flere. Vi må sørge for at pasienter får god informasjon gjennom hele behandlingen, og at avtalespesialister er et reelt tilbud for alle uansett hvor du bor. Samarbeidet mellom sykehus og kommunene må utvikles og bli bedre, og pasientene må høres, og få delta i dialog med sine behandlere. Et rettferdig tilbud for behandling, utredning og oppfølging i hele Norge er en forutsetning for bedre folkehelse.

Vi er heldige i Norge som har interesseorganisasjoner og lavterskeltilbud, men drømmen er jo at vi en dag ikke skulle trenge disse organisasjonene. Arbeiderpartiet vil styrke det nåværende tilbudet innenfor psykisk helsehjelp. Frem til da må vi fortsette å snakke om psykisk helse og jobbe med å bryte ned stigmaer, tabuer og misforståelser. Og ikke minst; bruke stemmeretten til høsten på et parti som tar psykisk helse på alvor.