Hver tirsdag kl. 15:00 vil dr. Thaulow (Svein Ingebretsen) fortelle om Kurbadet fra starten som Sandefjord Svovl- og Søbad i 1837 til siste sesong 1939. Og om bevaringskampen og restaureringen 1980-1987, samt dagens drift som "hjem" for 15-16 kulturforeninger, utleie til Kurbadhagen og Galleri Brown, og som selskapslokale. Første omvisning skjer tirsdag 14. juni.