Det er på tide at norske kvinner får gratis prevensjonsmidler. I Norge i dag har kvinner under 22 år rett på delvis eller full støtte fra staten til prevensjon. Noen får full støtte fra staten, avhengig av hvor lenge de skal ha det, hvor gamle de er og hvilket prevensjonsmiddel de skal ha. Kvinner over 22 år må foreløpig betale selv for sin prevensjon. Det skal ikke koste mer å være kvinne. Dette er ikke godt nok!

Gratis prevensjonsmidler vil forhindre graviditet hos jenter og kvinner som av ulike grunner ikke vil eller er egnet til å ha barn. Dette vil både forhindre aborter og skåne norske kvinners psykiske helse, da man vet at det å ta abort kan være en belastning på kvinners psykiske helse. Ved å tilby kvinner gratis prevensjonsmidler vil norske kvinner få både mer kontroll over egen kropp, og mulig øke trivsel og velvære for norske kvinner.

Prevensjon har ikke bare med sex å gjøre. Mange jenter og kvinner får så smertefulle mensensmerter at de ikke klarer å funke som ellers, og dra på skole og jobb. For noen er smertene så ille at de blir sengeliggende flere dager i måneden. Da kan man begynne på prevensjonsmidler for å forhindre disse smertene. Dette påvirker ikke bare kvinnene, men også hele samfunnet med tanke på at de ikke kommer seg på jobb og skole. Ved å gi gratis prevensjonsmidler vil dette bidra til å lindre smertene og redusere belastningen det påfører både kvinnen og samfunnet.

Jenter og kvinner kan ikke noe for at de får mensen eller at de kan bli gravide ved samleie. Det er urettferdig at kvinner og jenter må betale for prevensjonsmidler de trenger for å beskytte seg mot graviditet og mensensmerter. Det at kvinner skal belastes økonomisk for noe de ikke kan gjøre noen som helst ting med, er latterlig. Prevensjonsmidler som for eksempel hormonspiraler, kan være både dyrt og vanskelig å få tak i – spesielt for de som ikke har så god råd.

Gratis prevensjonsmidler handler om likestilling. Gutter og menn får gratis prevensjonsmidler, altså kondomer, og det er i tillegg lett tilgjengelig. De fleste prevensjonsmidlene kvinner og jenter tar er reseptbelagte, det er altså vanskeligere å få tak i enn kondomer. Ved å gi kvinner i Norge gratis prevensjonsmidler vil det bidra til at det blir mer likestilling i Norge.

Det er på høy tide at norske kvinner og jenter får tilgang til gratis prevensjonsmidler. Dette vil ikke bare øke likestillingen i landet, men også la kvinner bestemme mer over sin egen kropp og redusere antall aborter i landet. Det vil redusere smertene så mange kvinner og jenter kjenner på flere dager hver måned. Det er på høy tide at prevensjonsmidler blir gratis – uansett alder!