Mange markerer 1. mai hvert år. Noen pleier å gå i tog, andre markerer dagen på annen måte. Felles har vi historien. En historie med arbeidskamp, samarbeid og solidaritet.
I år blir det nok ikke mange 1. mai-tog å se. Smittevernhensyn gjør det nødvendig for oss alle å markere dagen på alternativt vis. 1. mai er ikke mindre aktuell av den grunn. Heller tvert imot.
Vi står nå midt i en krise. En krise som har lammet samfunnet, og som stiller arbeids- og næringsliv overfor store utfordringer. Mange blir alvorlig syke, og fordi det er farlig for deler av befolkningen å bli smittet, har det vært nødvendig å stenge ned det meste av arbeidsplasser i Norge. Mye har vært stengt i lang tid. Det har ført til at flere hundre tusen lønnsmottakere har opplevd å bli permittert. Bedrifter står i fare for å gå konkurs og mange lider store økonomiske tap. Mange har blitt arbeidsledige. Det er i det store og hele en svært alvorlig situasjon for veldig mange mennesker.
Likevel er ikke Norge like hardt rammet som de fleste andre land. Det kan vi blant annet takke oljeformuen vår for. Vi er heldige som har et rikt oljefond som gir oss muligheten til å hente ut midler til krisepakker til et hardt rammet næringsliv. Det er udiskuterbart. Vi forventer også at de store utgiftene som primær- og fylkeskommunene har i denne situasjonen kompenseres. Noe annet vil være uhørt.
Oljerikdommen er på langt nær det eneste som gjør Norge spesielt, og som gjør at vi kan klare å komme oss gjennom denne krisa på en måte som mange andre land kan se opp til. Vi har også en lang og solid tradisjon tuftet på et velfungerende trepartssamarbeid. Dette omtales gjerne som den norske, eller nordiske modellen.
Denne modellen bygger på et gjensidig avhengighetsforhold mellom ansvarlige organisasjoner for arbeidstakere og arbeidsgivere, samt et overordnet myndighetsnivå som forstår, bidrar og legger til rette for et godt samarbeid. Modellen bygger på en «dra lasset sammen»- tradisjon som bidrar til å opprettholde idealet om et solidarisk samfunn, der det er stor grad av likeverdighet mellom individer, og et sterkt fellesskap. Dette er et ideal vi er stolte av.
Krisen vi nå står i, viser med all tydelighet behovet for gode rammer for samarbeid. Den viser med all tydelighet behovet for et godt organisert arbeidsliv, der partene møtes, drøfter, og finner de gode løsningene sammen. Den viser med all tydelighet at det å være organisert som arbeidstaker er å være en del av noe som er så uendelig mye større enn seg selv og sitt eget arbeidsforhold. Den viser at det er styrke i samhold og fellesskap. Når vår statsminister oppfordrer til en nasjonal dugnad, så vet vi at hun ikke mener gratisarbeid, men en felles nasjonal innsats for å finne de beste løsningene som kan ta oss gjennom disse dystre tider og tilbake til normalhverdagen. Dugnaden består for noen i å ha hjemmekontor og holde seg borte fra jobben, selv om dette kan bety at arbeidsplassen kommer til å stå i fare på kort eller lang sikt. Andre går på jobb som sykepleier, helsefagarbeider, butikkansatt eller lærer, og sørger for at samfunnet sakte, men sikkert nærmer seg en mer normal tilstand. Disse skal vi feire ekstra i dag.
Helsevesenet gjør en formidabel innsats, og vi er alle evig takknemlige. Vi har kunnet handle mat og nødvendige varer i butikkene hele perioden. Det har vært, og er, åpenbart svært viktig. Nå er barnehagene åpne. Våre barnehagelærere gjør en fantastisk innsats med å ivareta smittevernhensyn og drive pedagogisk arbeid. Skolene åpner nå, og nok en omlegging av undervisningen er i gang. Lærere har imponert med hjemmeundervisning fra dag en, og nå har et komplisert arbeid med oppstart begynt. Smittevernhensyn skal ivaretas, samtidig som et best mulig tilbud til barn og elever skal etableres innenfor nye rammer. Særdeles god dialog er tvingende nødvendig.
Send derfor de som holder hjulene i gang en ekstra tanke i dag. Enten du er en av dem som må på jobb, skal nyte dagen hjemme, på hytta, eller skal delta i digitale markeringer.
Alle vil vi ha hverdagen tilbake, men det må gjøres på en fornuftig måte.

Gratulerer med dagen!