– Dette er jeg så opptatt av og jeg er så enig med Morten Gran som er urolig for at så mye av verdiskapingen og arbeidsplasser går utenlands.

For å beholde arbeidsplassene i Norge er det derimot ikke bare avgiftene man bør se på mener Senterpartiet-politikeren:

– Jeg ønsker å se stort på det, så skal jeg være åpen for å se på mange ulike tiltak, men fra Senterpartiets side så mener vi at det er flere løsninger enn å senke avgiftene. Det er for enkelt. Det er en mer sammensatt problemstilling, mener hun.

– Jeg vil få på plass holdninger hos folk at når man handler for store milliardbeløp i Sverige, så går det utover arbeidsplasser og statens inntekter. Det er helt uakseptable tall. Disse kronene kan vi beholde i Norge hvis vi handler norsk mat, sier hun.

Lekkasjen må tas på alvor

– Pandemien har blitt en tankevekker når vi ser det store omfanget av grensehandel. Jeg håper at regjeringen tar spørsmålet på alvor og undersøke grensehandelen mer detaljert. Det ønsker blant andre Virke og næringsmiddelindustrien.

– Hvordan kan vi redusere grensehandelen?

– Da må vi gjøre noe. I Danmark har de klart å dempe grensehandelen mot Tyskland ved å ha fått på plass et såkalt grensebarometer eller et innsiktsdokument som de bruker mange sider på i sin skattepolitiske redegjørelse. De analyserer utviklingen i grensehandelen og bruker det helt bevisst. Det har fungert, sier hun.

Ønsker kutt

Kleveland er klar på at det første Norge nå må gjøre, er å få en oversikt over hvor mye dette dreier seg om.

– Vi må få en felles enighet i Stortinget om at målet er å kutte ned på grensehandelen. Arbeidsplassene som er skapt nær grensen under pandemien kan vi beholde på denne siden av grensen hvis vi ikke lekker til Sverige. Det er svært viktige arbeidsplasser som vi trenger, sier hun.