Og det er bra. Kamfjordgata er avstengt for gjennomgangstrafikk ved de tidligere små kolonialbutikker Thoresen og Alfrida.

Kilgata var et nødvendig onde, og Kilen Brygge samt høybygget ble reist.

Resten av Kilenområdet helt fram til Breili skole ble fylt opp med ikke altfor pene, men for byen gunstige bygg for handel og industri. Grønli ble da ikke bare den glemte bydel, men nå også den bortgjemte.

Da er det all mulig grunn til å peke på at Grønliområdet har kvaliteter av kulturell og estetisk verdi som bør ivaretas.

Det er her nok å nevne flere etter mitt skjønn bevaringsverdige små boliger og ikke minst Brydesgate og Skovveien, som har mange likhetstrekk med Bjerggata.

Jeg er kjent med at biblioteket prisverdig nok vil sette Grønli på kartet og har berammet et møte om dette tema, som jeg håper vil være av interesse for våre historielag og andre som vil vite mer om denne for de fleste ukjente bydel.

Kan det være en sak å ta opp politisk i forbindelse med kommende lokale valgkamp?

Møtedag og klokkeslett vil biblioteket komme tilbake til.