Grøntarealer og tursti mot vannet på Langestrand, og 80 boliger i bakkant

A/S Thor Dahl kommer til å bygge for rundt 400 millioner kroner på Langestrand, kom det fram i en orientering i hovedutvalget for miljø og plan onsdag.