– Hadde det vært opp til meg, ville jeg valgt Tivolitomta til nytt bibliotek og kulturskolen

– Hvordan ser dere på en samlokalisering mellom et sentrumsbibliotek og kulturskolen og kunnskapsbygget som Gokstad Akademiet har lyst til å oppføre på Tivolitomta?