Det går mot realisering av Haga Panorama. Naturen vil igjen måtte bøte for at det skal bygges noen få utvalgte boliger, på det posisjonspolitikere i Sandefjord omtaler som lite egnet turområdet; et område som i dag er grønnstruktur. Her er det på sin plass å minne om hva Miljødirektoratet sier om verdien av grønnstruktur: «Den by- og tettstedsnære grønnstrukturen er viktig for naturmangfold, gjennom å være levested for arter og gi mulighet for forflytning».

Området hvor det nå vurderes etablering av syv eneboliger er bratt, men flatt på toppen og nettopp det at det er litt ulendt å komme til gjør området desto viktigere for naturen.

La oss ikke glemme at Vesterøya har en rådyrstamme og andre arter som trenger noe avstand til sine «naboer». Hvis vi til stadighet spiser av grønnstruktur og LNF-områder med all verdens usaklige argumenter som "mangel på spor i nysnø", så vil både vi og dyrene snart ikke ha et naturlig landskap rundt oss. Vi må både som politikere og samfunnsborgere klare å analysere og se helhetlig på verdien av natur, også den litt ulendte og kronglete delen av naturen.

Det er jo nettopp det at den er varierende og til dels kronglete som gjør den naturlig. Med respekt å melde - her må man ta et større oppgjør med helhetstenkningen i Sandefjord kommune. Vi må for all del ikke komme dit at vi har spist «kaken» bit for bit, i små nok porsjoner til at ingen får vondt i magen og ingen merker noe før «kaken» er borte.