Halv klippejobb bidro til kollisjon og personskade

Pyntegresset i midtrabatten i Sandefjordsveien ble klippet, men bare på nordsiden av innkjøringen til rådhuset. Noen dager senere ble en motorsyklist skadet i en kollisjon på stedet. Nå ber veivesenet om snarlig klipping også på sørsiden for å unngå flere ulykker.