Halvparten av tyvegodset er hentet

Rett før jul fikk flere postkasser på Vesterøya besøk av uvedkommende. Politiet ble kontaktet og fant fram til en mann som hadde huset fullt av pakker uten hans navn på.