Han skulle klage på skjenking til klokka 03. Så leste han loven litt nøyere. – Jeg vil ikke bli oppfattet som unødvendig provoserende.

Etter at Bror-Lennart Mentzoni (KrF) sjekket lovteksten litt bedre, fant han ut at det var nytteløst å trekke inn fylkesmannen for å klage på en ekstra sommerskjenkingstime.