Ønsker å ta 30 millioner kroner fra Hystadveien og bygge gang- og sykkelvei i Haneholmveien

Artikkelen er over 1 år gammel

I mange år har beboere og myke trafikanter bedt om gang- og sykkelvei i den livsfarlige Haneholmveien. Nå kan de få den innen ett til to år – dersom alt klaffer.