Vi lever i en urolig verden med krig, katastrofer og klimaendringer. Krigen i Ukraina har herjet i over ett år, og kaster skygger over hele Europa. Krigen har også blitt en global krise som rammer de mest sårbare landene hardt. Jordskjelvet som rystet Syria og Tyrkia, førte til tusenvis av tapte menneskeliv, og la store områder i ruiner. I Syria rammet jordskjelvet en befolkning som allerede lever under svært vanskelige forhold med kolerautbrudd, fattigdom, sult og økonomisk kollaps.

Med renteøkninger og høye utgifter er det også mange her hjemme som bekymrer seg over egen økonomi. Vi lever i en urolig tid.

Retter blikket utover

Håp og fremtidstro vil alltid være motløshetens og skyggenes motkraft.

I flere tiår har menigheter over hele landet gitt håp gjennom Kirkens Nødhjelps innsamlingsaksjon. Det er ikke tilfeldig at menighetene bruker kirkeårets fastetid til å delta i Fasteaksjonen. Fastetiden handler nettopp om å rette blikket utover og se dem som lider nød. Se dem som er på flukt. Se dem som ikke har mat.

Gis handlingsrom

Fasteaksjonen gir Kirkens Nødhjelp handlingsrommet som trengs for å redde liv i akutte kriser og katastrofer. For takket være innsamlede midler fra blant annet Fasteaksjonen, har Kirkens Nødhjelp mulighet til å gi livreddende hjelp til krigsrammede i Ukraina, flomrammede i Pakistan, tørkerammede i Somalia og jordskjelvrammede i Syria og Tyrkia.

Samarbeid med lokale partnere muliggjør rask respons når kriser og katastrofer inntreffer.

Forandrer liv

Fasteaksjonen bidrar også til å forandre liv på sikt. Årets aksjon har tittelen Håp i en dråpe vann.

Et håp kan faktisk begynne med en dråpe vann. Vann kan endre en landsby og et liv. Femten år gamle Deodata Julius er en av dem som fikk livet endret da landsbyen hennes Goje i Tanzania fikk brønn. Tidligere sto hun opp før soloppgang for å hente vann. Samme tur gikk hun om ettermiddagen. Hver eneste dag brukte Deodata seks timer på å hente vann til familien sin. Å bære en bøtte med femten liter vann på hodet er tungt for både nakke og rygg, og Deodata forteller at hun alltid var trøtt og sliten.

Rent vann

Skolen kom i andre rekke, og som for mange av de andre jentene i landsbyen, ble pulten til Deodata ofte stående tom. Elevene kom tilbake da landsbyen fikk brønn. Deodata kan nå konsentrere seg om skole og lekser, og drømmer om å bli lege. Tilgang til rent vann har også ført til en markant nedgang i vannbårne sykdommer i landsbyen.

I fastetiden retter menigheter i Tunsberg bispedømme i Den norske kirke og resten av landet fokuset utover mot verdens urettferdighet. Gjennom Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 26.–28. mars bidrar konfirmanter, frivillige og givere til å redde og forandre liv. Fasteaksjonen gir oss mulighet til være håpsbærere i en urolig tid.

Og kanskje kan vi gjennom våre bidrag i Fasteaksjonen også være lysbringere, slik at skyggene i vår urolige verden blir litt mindre.