Har gjort det samme i mange tiår, i 2020 fikk de beskjed om at det er ulovlig: – Det er ganske fortvilende

Reklamebukkene utenfor Joker Virik har vært med i alle år uten nevneverdige problemer. Det tok slutt i 2020.