Har sendt ut farevarsel – båtpresenning har allerede blåst bort, og vinden skal bli kraftigere

Nå bør du sikre alt vinden kan ta med seg.