Har sendt ut gult farevarsel

Høye bølger kan gjøre det farlig å være ute i båt.