Pensjonisten Olav (70) gir mat og omsorg til ensomme og rusmisbrukere 12–14 timer daglig seks dager i uka

Han lyser opp hverdagen til folk i alle sosiale lag: Både velstående, ressurssterke familier og vanskeligstilte, fattige fra familier preget av vold og misbruk.