Hastevedtak gir 28,7 millioner til byggearbeider

For å holde hjulene igang i næringsglivet framskynder kommunen en rekke vedlikeholdsoppgaver på kommuale bygg.