Havnesjefen grep inn: Stoppet ulovlig påfyll av sand

Beboere på Thorsholmen ønsket strand og bestilte entreprenør og sand. Da entreprenøren var på plass med et skip, stanset havnesjefen arbeidet øyeblikkelig. – Når det skipet kommer, er vi på vakt, sier havnesjef Karl Oskar Jørgensen.