Kommunen mener de tar ansvar og oppfordrer de ansatte til å si ifra: – Godt arbeidsmiljø er et felles ansvar

Kommunen får gjerne konstruktiv kritikk. Men folks følelser stemmer ikke alltid overens med virkeligheten, mener de.