Her har de satt opp rebusposter - Finn nye steder i kommunen å besøke

Sandefjord kommune arrangerer rebus ute i naturen fram til 3. mai. – En fin mulighet til å se hele den nye kommunen-