Her kan det komme ny storskole på Vesterøya, men det kan like gjerne bli et annet sted: – Det er veldig mange skjær i sjøen

Husebygrenda Nord og Ormestad slås sammen til Nord-alternativet. Huseby Vest og Øst blir Sør-alternativet. Skottaker vrakes som mulig lokalisering av ny felles skole for Vesterøya.