Her må 200 boliger settes på vent: – Utbyggingen må foregå over en 15-20-årsperiode

Det kan bli opp til 200 nye boliger i de skogkledde åsene på Rismyr/Huken i Kodal sentrum. Men det må i så fall bli veldig, veldig lenge til, mener rådmannen. Han peker på at Kodal har åtte ganger mer areal til boligformål enn det tettstedet vil ha behov for de neste 12 årene.