Her sprayer de Antibac på vognene og setter opp pleksiglass for å hindre virusspredning

På Meny har de gjort en rekke tiltak for å hindre spredning av koronaviruset.