Hit vil de helst flytte biblioteket - og bruke over 100 millioner kroner på ombygging

Norske Liv-bygget ved Torvet kommer klart best ut som alternativ lokalisering for biblioteket. Blir det realisert, kan det bety at tidligere Stokke rådhus selges.