Norge er i ferd med å åpnes opp igjen. Flere arbeidsgivere og arbeidstakere har funnet nye måter å jobbe på under pandemien, og noen arbeidsgivere er i oppstarten av en omstillingsprosess, dog med en hybridløsning ut ifra den gamle forskriften.

Dagens forskrift er mangelfull, i forhold til ansattes rett til et forsvarlig arbeidsmiljø når de skal utføre sitt arbeid hjemmefra. I perioden med nedstengning, og pålagt hjemmekontor, fikk vi også tilbakemeldinger på at det ikke er like enkelt å jobbe hjemmefra for alle. Den enkeltes boforhold er svært forskjellig. Der enkelte har bolig med eget kontor, må andre utføre arbeidet på spisebordet, eller i en krok av soverommet.

Der noen setter pris på rolige omgivelser, og opplever økt konsentrasjon og produktivitet når de jobber hjemmefra, så vil andre kjenne på redusert arbeidsglede ved å miste dynamikken et fysisk arbeidsfellesskap gir.

Å arbeide hjemmefra i perioder, eller deler av en arbeidsuke kan ha flere positive sider også. Mindre tid går med til arbeidsreisen, og «tidsklemma» mange opplever i familielivet kan bli noe mindre. Færre arbeidsreiser reduserer også klimagassutslipp, noe som jo utelukkende er positivt.

Ved utarbeidelse av ny forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem, «hjemmekontorforskriften», mener Fagforbundet Vestfold og Telemark vi må se på noen av de utfordrende sidene ved arbeid hjemmefra.

– Arbeidstid: Skillet mellom arbeid og fritid må være tydelig. Dette kan være spesielt krevende når man arbeider hjemmefra. Vi mener arbeidstiden skal være den samme, uavhengig av hvor arbeidet utføres.

– Arbeidsmiljø: Arbeidsgiver har ansvar for både det fysiske og det psykososiale arbeidsmiljøet. Det fysiske arbeidsmiljøet innebærer forsvarlig arbeidssted, utstyr og innemiljø som ikke må gi uheldige fysiske belastninger. Ansvaret for det psykososiale arbeidsmiljøet, og at arbeid hjemmefra må være frivillig, må tydeliggjøres i ny forskrift.

– Yrkesskadedekning: Det må sikres tilfredsstillende dekning ved yrkesskade, som oppstår ved arbeid hjemmefra.

Fagforbundet Vestfold og Telemark mener det er positivt at måten vi jobber på er i kontinuerlig utvikling. Ansvaret for et godt og forsvarlig arbeidsmiljø må likevel ikke overlates til den enkelte, og derfor krever vi klare og tydelige regler.