Hjemmetjenesten ut på Anbud!

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.På kommunestyret møtet den 26 november sa den politiske majoriteten ja til å åpne for å innføre godkjenningsmodellen fritt brukervalg. Det innebærer at Høyre, FRP, Vestre, KRF og Senterpartiet ønsker det skal utredas om muligheten for å kunne legge ut hjemmetjenesten på anbud.

De partier som var for fritt valg syntes at det er både viktig og uproblematisk å velge helseleverandør. Ellen Schjeldrup fra Høyre sier ved samme kommunestyre møtet at det er viktig med kvalitet og valgfrihet og at vi reden i dag velger ulike leverandører for diverse ting. Alle velger i dag leverandør vid eksempelvis bilreparasjoner, fysioterapeut og val av tannlege, sier hun.

Med fritt valg av bilreparatør, fysioterapeut eller tannlege, hvordan vet man at man kvalitativt og ikke kun økonomisk gjort et bra val?

Hvordan vet man at «reparasjonen» av for eksempel tenderne er kvalitativt bedre hos den tannlege du har valgt istedenfor en annen?

At sette i en «brygge» kan sikkert prisetes men går det å sammenligne kvalitetsmessig? De ulike tannlegetjenestene bruker nødvendigvis ikke samme metode eller samme materialer. Så hvordan skal du som privatperson og ikke faglært kunne velge bilreparatør, fysioterapeut eller tannlegeleverandør utefra kvalitet? Og hvordan skal en bruker, pårørende eller verge kunne velge helseleverandør utefra kvalitet hvis man ikke er faglært? Det er ikke så enkelt som framfør alt høyre, FRP og Venstre påstår. Grunnleggende for at de rasjonelle valen skal kunne gjøres bygger på at det faktisk går an å sammenligne kvaliteten og tilbud fra de ulike helsetjeneste utførerne. At plutselig gi valgfrihet for helsetjeneste er ikke kvalitetshøyende.

Private helseleverandører er ikke kvalitet høyende og løsningen på alle problemer!

Med det mener fagforbundet at det også er vanskelig å velge tjenesteleverandør innom helse og omsorg utefra kvalitet. Mange som får helsetjenester av Sandefjord kommune i dag har så pass redusert helse at de har store vansker for å bare ta enkle valg i hverdagen. Enn mindre velge tjenesteleverandør utefra individuelle behov og kvalitet.

Konkurranseutsatt eldreomsorg ger ikke bedre kvalitet.

Stor forskerapport om markedsstyrt eldreomsorg som gjorts i Danmark, Finland, Norge og Sverige med bidrag av forskere fra Canada og USA, der de hatt lang erfaring av markedsstyrt eldreomsorg, viser at konkurranseutsatt eldreomsorg ikke ger bedre kvalitet.

Studien viser at det finnes store forskjeller i den private eldreomsorgens omfatning mellom de nordiske lendene. Privatiseringen av eldreomsorgen har vart mye mer omfattende og under lengre tid i Sverige og Finland. I Finland og Sverige har den gevinst drivende eldreomsorgen økt fortest og de store internasjonale foretagen har hatt klart størst roll i det. Studien viser at brukerne er like fornøyde med den kommunale som den private tjenesteleverandøren av eldreomsorgen. Konkurranseutsatt eldreomsorg er ikke kvalitetshøyende sier denne omfattende forskerrapporten.

Fagforbundet mener at privatisering ikke ger bedre kvalitet uten likt med kommunal, ikke ger flere lokale små bedrifter i kommunen, ikke bedre tjenester til brukere/pasienter og de ansatte får dårligere pensjon, lønn- og arbeidsvilkår. Og kostnaden for å innføre fritt brukervalg kommer å bli dyr for Sandefjords innbygger.

Kostnad for å innføre fritt brukervalg i Sandefjord kommune

Hva kommer det kosta Sandefjords kommunes innbyggere at kartlegge behovet av disse tjenester, finne ut hvilke konsekvenser dette innebærer for pasienter/bruker med fritt brukervalg? Hva koster det for kommunen å føre kontroll/tilsyn av private leverandører? For som høyres medlemmer i HSO utvalget skriver i SB 24 november, så er kommunen en garant for kvalitet når en tilbyder er godkjent.

Hvilke økonomiske og administrative konsekvenser får en godkjenningsmodell for fritt brukervalg kommunen? Hva kommer det å koste at innføre systemet? Informere innbyggere, pårørende og bruker om dette system? For å ikke tale om oppstart å gjennomføring av godkjenningsmodellen fritt valg?

Økonomisk slankekur

Kommunen går reden i dag igjennom en økonomisk slankekur. Vi i fagforbundet syns derfor det er synd at kommunen nå skal bruke skattebetalernes penger gjennom å anbud utsette helse og omsorgstjenester for at noen enkelte bedrifter, store børsnoterte foretak, skal ha profitt på de kommunale tjenestene, istedenfor at kraft, energi og penger går til å fortsette bygge ut kommunens kvalitet i helse og omsorgstjenestene.

Hvorfor skal vi innføre noe som ikke ger mer kvalitet til bruker/pasienter, innbyggere eller ansatte. Men dessverre er besluttet reden tatt.

Skien kommune sparer 35 millioner med helse og omsorg i kommunal regi

Skien kommune vil opprette 65 årsverk for å SPARE 35 millioner kroner. Dette gjennom å erstatte private helsetjenester med egne, kommunalt ansatte. Da dette ble lagt fram i hovedutvalget så blev det et enstemmig vedtak. Alle partier står bak besluttet, også Høyre og FRP. Med et enstemmig vedtak så øker muligheten for forutsigbare, trygge og pålitelige omsorgs og helsetjenester. Også i kommunal regi.

Så Skien kommune går tilbake fra fritt brukervalg med hjelp av private tjenesteleverandører til kommunal drift av helse og omsorgstjenester. Istedenfor å kjøpe tjenestene vil politikerne gjøre dette selv i kommunens regi.

Fagforbundet Sandefjord, Yrkessekjon Helse og Sosial har forsøkt få politikerne å vente med besluttet om å utrede godkjenningsmodellen for fritt brukervalg innom helse og omsorgstjenester uten å lykkes. Det råder dokk stor politisk uenighet.

Vi i fagforbundet er ikke imot valgfrihet men skal ikke helse og omsorg utgå fra en helhetssyn på mennesker og ikke av fargerike brosjyrer som beskriver høytidelige verdigrunner om at brukeren skal vare i sentrum? Vi kommer ikke gi opp denne kampen. Vi skal arbeide for lik helse og omsorg for alle, mot sosial dumping, lik kvalitet for bruker/pasienter og ansatte, og mot sosial urettvise.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.