Det blir jo rett og slett for dumt. Innen få år vil Sandefjords største, beste og mest populære turområde bli rasert av jernbane. Et 30 meter bredt dobbeltspor som moser ned alt av skog og turområder det passerer. Da kommunestyret landet enstemmig på at korridoren gjennom Hjertås er best, er det vanskelig å tenke seg at noen av dem har ofret så mye som en tanke på hva det vil medføre.

For det første, som allerede sagt, vil det viktige turområdet i Hjertås bli ekstremt skadet i dette prosjektet. I en uhøytidelig undersøkelse utført i 2015 av Sandefjord kommune og Sandefjords Blad, ble Hjertås stemt fram som folkets favoritt blant turområdene i kommunen. Med kilometervis av stier og et grønt tak av frodig natur, samt helt nye lyktestolper og nyutbedret løypetrasé, burde valget om å ødelegge området eller ikke være svært enkelt. Et flott naturområde er dessuten viktig for å opprettholde den stadig dårligere folkehelsa. Som ungdommer kan vi også bekrefte at Hjertås ikke bare blir brukt av eldre folk på tur. Tvert imot, – det er også mange ungdommer som bruker dette området.

Når man ser på de ulike traséalternativene mener vi at Gokstadkorridoren er den klart beste. For det første vil den ikke berøre den uerstattelige naturen i Hjertås. For det andre vil den i hovedsak gå der dagens trasé går, så områdene som blir bygd ut er allerede berørt av dagens jernbane. Dette gjelder både natur, boligområder og dyrket mark. Et annet viktig poeng er beliggenheten til stasjonen. Stasjonen på Gokstadtraséen er mye nærmere sentrum enn i Torp Vest-alternativet og byutviklingen er bedre. Når man tar toget til en by, ønsker man ikke å havne en 10–15 minutters lang gåtur unna sentrum. I Gokstadkorridoren vil skyttelbussen fra stasjonen til Torp fortsatt være der, men de fleste vil da være enig i at man heller vil ha kort vei til sentrum, enn kort vei til flyplassen.

Raseringen av skogen kan ikke skje. Folkehelsa, livskvaliteten og naturområdene til framtidens generasjoner står på spill. Hjertås skal reddes, og det er ennå ikke for seint!