– Forutsetningen for å utøve lederrollen på en god måte er at dine holdninger til de grunnleggende temaene i livet er på plass. Synet vi har på oss selv, andre mennesker, fortiden, døden og verden, avgjør hvilke automatiske tanker og følelser vi opplever i en gitt situasjon, forteller styreleder i Lederne avdeling Vestfold Gro Hege Walmestad i en pressemelding, og fortsetter:

Hva styrer mine følelser? Hvordan kan jeg finne mine grunnholdninger? Er det mulig å skille mellom ekte og tenkte problemer? Hvordan kan jeg endre meg?

Alt dette og litt til vil vi få svaret på 25. april fra klokken: 18.00-21.00 i Hjetnes.

Ingvard Wilhelmsen har hatt hovedstilling ved Institutt for indremedisin ved Universitetet i Bergen og er spesialist i indremedisin, fordøyelsessykdommer og psykiatri. Han har bistilling som overlege ved medisinsk klinikk, Haraldsplass diakonale sykehus. Her driver han blant annet en liten hypokonderklinikk som en del av medisinsk poliklinikk. Wilhelmsen har i flere perioder vært med i styret i Norsk Forening for Kognitiv Terapi og er medlem av Academy of Cognitive Therapy.

«Lederne» er fag- og interesseorganisasjonen for deg som har en ledende eller betrodd stilling i privat eller offentlig sektor.De er her for å inspirere deg, hjelpe deg med dine rettigheter og støtte deg i lederrollen din.