– Det var nesten 900 som skreiv under på en protestsignatur tidligere i år. Vi håper derfor på stort oppmøte, sier Trine Rønning i bevaringsgruppa for Høgenhall.

Sakens kjerne, eller strid om du vil, er at Sandefjord kommune vurderer om det skal bygges 250 nye boliger ved Høgenhall på Østerøya. Det vurderes om det skal bygges både eneboliger, rekkehus og blokker.

LES OGSÅ: Her ønsker de framtidas by

Mulighetsstudie

Det ønsker mange av dem som bor der allerede, overhodet ikke.

Sandefjord kommune har engasjert arkitektbyråene Lala Tøyes AS og Eriksen Skajaa Arkitekter som har lagt fram en såkalt mulighetsstudie.

Onsdag klokka 19, på GØIF- huset, vil bevaringsgruppa derfor legge fram studien og vise bilder, tegninger og arealplaner for hvordan den mulige utbyggingen vil se ut i terrenget.

– Vi må mobilisere nå. Vi er avhengig av at folk stiller opp for å vise engasjement i saken. Det er først da vi kan påvirke politikerne. Vi må vise at vi er mange som bryr oss, og ikke bare en liten gruppe, sier Rønning.

– Vi har sendt ut en invitasjon til møtet i 1.000 eksemplarer. Jeg regner med mange av dem kommer. Det blir innlegg fra Bjørnar Wiig, som skal ta for seg mulighetsstudien med bilder og diverse. Andreas Falkenberg (representerer Lahelle Vellag) skal også ha et innlegg om infrastruktur og hvilket trykk en utbygging vil gi for Lahelle. Men vi legger også opp til spørsmål og diskusjoner, fortsetter hun.

LES OGSÅ: - En rasering av naturen

Klart budskap

Budskapet til de frammøtte vil uansett være klinkende klart: Beboerne i området ønsker ikke nye naboer med det første.

– Det er livskvalitet det er snakk om for oss. Vi vil ikke ha mer her. Det er på tide å løfte blikket. Det finnes et vedtak fra politikernes side om at det skal ventes med utbygginger til etter kommunesammen- slåingen. Det er trangt nok som det er her allerede. Om utbyggingen gjennomføres blir det på en måte bare klatting oppå det som allerede er her. Alt blir jo rasert her, sier Rønning engasjert.

Noen politikere er ikke invitert til møte.

– Nei, vi har ikke invitert noen fra kommunen. Det tror vi ikke har så mye for seg, avslutter Trine Rønning.

LES OGSÅ: Selger tomter for 35 millioner