Tøffere utdanning i verdens viktigste yrke

I KLASSEROMMET: Læreryrket blir kalt verdens viktigste yrke, og prognosene viser at det vil bli underskudd på lærere i fremtiden, skriver Petter Aasen. Foto: Andreas Kleiberg/HSN

I KLASSEROMMET: Læreryrket blir kalt verdens viktigste yrke, og prognosene viser at det vil bli underskudd på lærere i fremtiden, skriver Petter Aasen. Foto: Andreas Kleiberg/HSN

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Lærerutdanning på masternivå for grunnskolen starter høsten 2017 ved fire av HSNs studiesteder.

DEL

MeningerDen 15. april er søknadsfristen for opptak til universiteter og høgskoler. Ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) er det denne høsten oppstart for vår helt nye, femårige grunnskolelærerutdanning på masternivå på fire studiesteder: Drammen, Vestfold, Porsgrunn og Notodden.

Mangfoldig og fleksibel studiemodell

Etter fusjonen mellom de tidligere høgskolene i Buskerud, Telemark og Vestfold er HSN nå én av landets største lærerutdanningsinstitusjoner. Det gjør at vi kan tilby en bred vifte av ti skolefag på masternivå: både de store og sentrale fagene som norsk, matematikk, engelsk og naturfag, men vi tilbyr også kunst og håndverk og kroppsøving som masterfag. Vi har en studiemodell som skal gi fleksibilitet for studentene når det gjelder sammensetting av fag. Det betyr at studiene kan bli gjennomført både på campus, eller som nett- og samlingsbaserte og på deltid.

REKTOR HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE: Petter Aasen.

REKTOR HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE: Petter Aasen. Foto:

Forskningsbasert og praksisnært

Vår nye grunnskolelærerutdanning er praksisorientert, samtidig som den vil gi våre studenter solid faglig tyngde. Mange er redde for at den nye lærerutdanningen på masternivå skal bli for akademisk, teoretisk og fjern fra det ansvar og de oppgaver som en lærer skal mestre.

Vi har lagt vekt på at den nye utdanninga skal ta med seg det beste fra tidligere lærerutdanning med tett kontakt mellom studenter, faglærere og praksislærere og samtidig vektlegge sterkere, ny, forskningsbasert kunnskap. Læringen skal skje både på campus og i yrkesfeltet. Vi har et nært og godt samarbeid med praksisfeltet i hele Sørøst-regionen. Dette samarbeidet vil vi styrke ytterligere i denne utdanningen, både i de første årene av studiet, men ikke minst når studentene skal velge masterfag og tema for sine masteroppgaver. Våre studenter vil få hjelp til å finne relevante, fruktbare og forskbare problemstillinger der både faglærere ved høgskolen og praksislærere skal støtte og veilede. Vi legger vekt på at masterarbeidet skal bidra til kunnskap som skoleverket etterspør.

Krevende og engasjerende

Det nye studiet vil altså være lengre og mer krevende enn tidligere, og kravene for å bli tatt opp er også skjerpet. Opptakskravet til grunnskolelærerutdanning og 5-årig lektorutdanning er minst 35 skolepoeng og et gjennomsnitt på minimum karakteren 3 i norsk (393 timer) og 4 i matematikk (224 timer). Som søker dekker du også karakterkravet i matematikk dersom du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Vi er spent på hvordan de skjerpede kravene vil slå ut for rekrutteringen til utdanningen. De ble innført allerede i fjor, og vi ser tendenser til at de som startet på studiet med et godt grunnlag fra videregående, har større sjanse til å lykkes og trives med studiet. Det lover godt for at denne nye lærerutdanninga blir et kvalitetsløft.

Verdens viktigste yrke: Arbeidslivet endrer seg. En del jobber vil forsvinne, og nye vil komme til. Læreryrket blir kalt verdens viktigste yrke, og prognosene viser at det vil bli underskudd på lærere i fremtiden. Bare i vår region viser tall fra Statistisk sentralbyrå at det er behov for 4.600 nye lærere de neste ti åra.

Med denne nye utdanninga vil nye generasjoner lærere ha utsikter til gode, givende og sikre jobber. En mastergrad fra HSN vil veie tungt.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags