Høyre snudde – bygger ut dyrkbar mark på Skolmar likevel

I august ble en planlagt næringsutbygging på Skolmerød tatt ut av kommuneplanen for å verne dyrkbar mark. Nå har Høyre snudd og tillater likevel utbygging.