Gå til sidens hovedinnhold

Høyre, Venstre og rusreformen

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Sandefjord formannskap har, med flertall fra Høyre og Arbeiderpartiet, vendt ryggen til den viktigste sosialpolitiske reformen på mange tiår. Rusreformutvalgets innstilling, lagt fram sist desember, er et oppgjør med seksti års feilslått narkotikapolitikk. Den er et skritt videre på den veien som Venstres justisminister Odd Einar Dørum la ut på for snart 20 år siden ved å beordre politiet til ikke å forfølge rusavhengige gatelangs i våre storbyer. Initiativet ble tatt videre av Thorvald Stoltenberg som i 2012 la fram en utvalgsrapport som konkluderte med et initiativ for en delvis avkriminalisering av personlig bruk og besittelse av narkotika. Dette har hele denne tiden vært en del av Venstres partiprogram, men det virkelig store hamskiftet i norsk narkotikapolitikk fant likevel sted på Høyres landsmøte i 2017 da partiet vedtok følgende programpunkt:

«Høyre vil føre en kunnskapsbasert ruspolitikk, med begrensning av skadevirkninger og skadereduksjon som avgjørende mål, og prioritere det som har størst effekt. Alkohol, narkotika og tobakk har helsemessige skadevirkninger for den enkelte, og vi må søke å redusere skadevirkningene. Et fortsatt forbud mot bruk og besittelse av narkotika er et viktig normdannende tiltak som ikke er til hinder for en tilnærming med mer vekt på skadereduksjon. Høyre ønsker å endre myndighetenes reaksjoner mot personer som tas for bruk og besittelse av narkotika, fra straff til hjelp, behandling og oppfølgning – inspirert blant annet av portugisiske erfaringer (…) Høyre vil overføre ansvaret for samfunnets oppfølging for bruk og besittelse av illegale rusmidler til egen bruk fra justissektoren til helsetjenesten.»
Dette programpunktet er årsaken til at jeg, så ofte jeg kan, trekker fram Bent Høie, partiets nestleder, som landets mest betydningsfulle helseministeren på svært lenge. Det har vært min største opplevelse i den tiden jeg har vært på Stortinget, å føle at jeg har spilt på lag med kunnskap og raushet i møte med vårt samfunns absolutte mest utsatte gruppe. Samarbeidet med Høie har gitt meg tro på at vi står på terskelen til å gjøre noe med vår overdosestatistikk som har ført oss nær Europatoppen. I 2018 døde 286 mennesker i overdose i Norge.
Avkriminaliseringsreformen er innenfor rammene av FNs narkotikakonvensjoner. Den støttes av et stort antall internasjonale organisasjoner deriblant Verdens helseorganisasjon og FNs narkotikakomité. Norge hylles som et foregangsland i så måte.
Thorvald Stoltenberg uttalte offentlig at han var svært skuffet over at hans egen parti ikke ga ham støtte i hans sterke personlige engasjement i dette spørsmålet. I dag er Arbeiderpartiet på vei til å gi ham den anerkjennelsen. Høyre på Stortinget står last og brast med sin helseminister.
Men ikke Sandefjord Høyre og heller ikke AP, som i et høringssvar til reforminnstillingen forkaster store deler av arbeidet. Dermed forkastes også et stort vitenskapelig 300 siders arbeid fra et bredt sammensatt utvalg som har jobbet i halvannet år og foretatt flere studiereiser i inn- og utland. I den slås det blant annet fast at det er intet som gir et entydig svar på sammenhengen mellom avkriminalisering og bruk av narkotiske stoffer.
Så er det verdt å merke seg at besittelse og bruk av narkotiske stoffer, i henhold til rapporten, fortsatt vil være ulovlig. Det er reaksjonene på lovbruddene som nå skal overføres fra politiets ansvar til helsevesenets. De som er i besittelse av et mindre kvantum narkotika skal nå dirigeres inn i en kommunal rådgivningstjeneste. Tungt avhengige skal få god faglig oppfølging, unge voksne rekreasjonsbrukere skal få profesjonell tilrettelagt informasjon om følgene – både for seg selv og andre – ved befatning med stoffene. For dem under 18 skal foreldrene orienteres og barnevernet om nødvendig koples inn.
Den viktigste følgen av reformen vil trolig bli at vi heretter skal være i stand til å anse de rusavhengige som mennesker med krav på adekvat hjelp – ikke som kriminelle. Et annet ord for det er avstigmatisering.
Sandefjord har mange Høyre-velgere. Men resultatet av formannskapets vedtak bør være at de velgerne som bekjenner seg til partiets liberale helseprogram – og partiets lederskap – heretter må se seg best tjent med å stemme Venstre.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.