Høyre vil ikke vite

Hvordan er øvingsforholdene for byens korps?

Hvordan er øvingsforholdene for byens korps?

Av

Det er prisverdig at alle Sandefjord Høyres politikere i KIF-utvalget har valgt å svare på mitt innlegg om øvingslokaler for musikklivet i Sandefjord.

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Det er imidlertid mindre prisverdig at de samme politikerne beskylder meg for å fremme løse påstander. Da ser jeg meg nødt til å forklare mitt og Arbeiderpartiets standpunkt litt grundigere.

For det første: Å være opptatt av å kartlegge lokalene til byens musikkliv er ingen merkelig sak som Høyre kaller det. Arbeiderpartiet er opptatt av å ha kunnskap om hvordan det står til rundt i gymsaler, kjellere og loft i forhold til tilgjengelighet, luft, lys, lagermuligheter og ikke minst akustikk.

LES OGSÅ: «Kunnskap? Nei, takk! Kulturlivet får klare seg selv»?

For det andre: Jeg kommer ikke med løse påstander i mitt innlegg. Jeg stiller spørsmål om Høyre er villige til å ta risikoen med å basere seg på tro og ikke kunnskap om det foreligger helseskadelige forhold blant korpslokalene i kommunen.

Jeg blir sitert: «I skolekorpsene våre kan barn og unge risikere varige hørselskader i kommunale bygg.» Og det er nettopp det, - kan risikere, som er mitt poeng. Vi vet ikke noe om dette i dag, men Sandefjord Høyres representanter vil altså fortsatt ikke vite.

For det tredje: De samme representantene fra Sandefjord Høyre forlanger at jeg skal dokumentere med fakta og legerapporter (!) at det kan bli høyt lydvolum med musikkorps i en dårlig dempet gymsal. Jeg vil legge bevisbyrden på Sandefjord Høyre: Kan dere dokumentere at det ikke er helseskadelige forhold i lokaler brukt til korpsøvelser i kommunen?

Alle som har hørt en skarptromme i et dårlig dempet lokale vet at det kan bli høy lyd og dere andre kan sikkert forestille dere det.

Akustiske målinger fra korpslokaler andre steder i landet har avdekket helseskadelige forhold og lokalene har blitt utbedret. I Sandefjord har vi ingen dokumentasjon.

Arbeiderpartiet vil vite noe om dette!
En kartlegging av øvingslokalene kan være en enkel sak å gjennomføre. Undersøkelsen er tilgjengelige på Kulturalliansens hjemmesider og kan benyttes helt gratis hvis noen påtar seg jobben med å koordinere undersøkelsen og samle inn data.

Kanskje Sandefjord kommune kan gjøre den jobben i samarbeid med frivillige lag og foreninger? Da kan også Sandefjord bli med i det nasjonale prosjektet der målet er å kartlegge de fysiske forholdene til det frivillige kulturlivet i hele Norge.

Men mitt hovedpoeng er å få kunnskap om det kan være helseskadelige forhold som kan avdekkes med objektive akustiske målinger. Det koster penger, men kan etter min mening være vel anvendte penger, skattebetalernes eller ei. Inntil 150.000 kr. til dette er kanskje en høy sum, men det kan kanskje gjøres rimeligere enn det?

Sandefjord Høyres representanter skjønner ikke hva som er «mål og mening» med en kartlegging. De ønsker ikke den kunnskapen en kartlegging vil gi.

De samme representantene har gått til valg på et program der de lover å «legge til rette for flere gode øvingslokaler i nærmiljøene i hele kommunen.» (Sandefjord Høyre, Valgprogram 2019) Denne saken har blitt et lysende eksempel for hele det frivillige kulturlivet i kommunen hva Sandefjord Høyre ikke leverer på.

I min naivitet trodde jeg at Høyre og Arbeiderpartiet her hadde et felles mål: Gode øvingslokaler for det frivillige kulturlivet. Der tok jeg altså feil.

LES OGSÅ:

Knapt identifiserbar selvkritikk

Særlig detaljstyrt stilling

Er kokkefaget i Sandefjord allerede nedlagt?Artikkeltags

Kommentarer til denne saken