Det samme Høyre og samme Mathiassen har ansvaret for at mye matjord i Sandefjord bygges ned. Tre prosent av Norges landareal er matjord. Kun en tredel av denne, er egnet for korn og grønnsaksproduksjon. Matjorda er en ressurs vi ble tildelt da isen forsvant. Den er ikke fornybar når den bygges ned. FN`s Klimapanel sier det er behov for 50% mer mat innen 2050. Man må ta i bruk alle tilgjengelige arealer, fordi mange av arealene i dagens produksjon kommer til å bli uegnet. Dette på grunn av klimaendringer, som noen steder vil gi tørke og andre steder flom.

Sandefjord har den flotteste matjorda i landet. Jeg håper når historiebøkene skrives, at Høyre og Tor Steinar Mathiassen er like tydelig på ansvaret for nedbyggingen av matjord. Kunnskap og prognoser tilsier at mat blir en knapp ressurs, om ikke alt for mange år.

Årsaken til at Sandefjord Kommune nå må ta raske beslutninger på lokasjon og bygging av sykehjem i Sandefjord, er for å sikre en finansiering som snart kan falle bort. Jeg regner med at Høyre og Tor Steinar Mathiassen (som leder for Miljø og Plan) tar ansvaret for en dårlig prosess og en dårlig plan, hvor man ligger etter med utbygging av sykehjemsplasser, og hvor man nå må hastebehandle dette, for å få sykehjemmet finansiert.

Arbeiderpartiet stemte for utbygging av sykehjemmet i Kommunestyret. Ikke fordi vi synes dette var en god lokasjon for ett sykehjem. Heller ikke fordi vi synes dette er en god prosess. Men fordi AP tar ansvar for at Sandefjord skal ha ett godt sykehjemstilbud.

Arbeiderpartiet ønsker bedre planprosesser for den nye kommunen, som skal sikre vekst for næring og boligbygging. Vi ønsker imidlertid en bærekraftig plan, som sikrer våre innbyggere mat, velstand og trygghet også i ett langtidsperspektiv.

Ønsker alle en god jul, med de beste ønsker for den nye kommunen og det nye året!