I juni sa de folkevalgte ja til en årlig ekstrautgift på tre millioner til assistenter. Nå, fem måneder senere, vil rådmannen kutte.

Det blir for dyrt, mener rådmannen, dersom mennesker med nedsatt funksjon skal kunne velge fritt mellom kommunal eller privat brukerstyrt personlig assistent.